ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นทุกวันเนื่องจากสดและก็สะอาด คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการกินสลัดผักซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ต้องการลดน้ำหนักนิยมรับประทานสลัดแทนอาหารอย่างอื่นที่อุดมไปด้วยแป้งและไขมัน ผักสลัดนั้นนิยมปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ คือการให้ปุ๋ยทางน้ำในระบบน้ำวนใช้เวลาตั้งแต่การหยอดเมล็ดผักไปจนถึงการเก็บผัก 2 เดือน

ก่อนที่จะเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบอันดับแรกก็คือการตลาด จะขายให้ใคร อยู่ในแหล่งชุมชนหรือไม่ จะต้องขายให้หมดภายใน 1 อาทิตย์ เนื่องจากผักสลัดเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวรสชาติจะดี ผักจะมีความหวานกรอบอยู่ในช่วงอาทิตย์แรกเท่านั้น ถ้าขายไม่หมดต้องทิ้งนั่นก็หมายความว่ารายได้ก็จะขาดหายไปด้วย

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นนิยมปลูกผักตระกูลสลัดมากกว่าผักไทย เช่น ผักกาด ผักกวางตุ้ง ผักชี ฯ เนื่องจากผักสลัดได้ราคาดีกว่า ระยะเวลาในการปลูกน้อยกว่า อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่นิยมปลูกผักไทยก็เนื่องจากผักไทยใช้ปุ๋ยมากกว่าเกือบ 2.5 เท่าของผักสลัด

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในปริมาณมากเพื่อการขายนั้นต้องใช้ปุ๋ย A และ B ผสมกันในปริมาณที่มากดังนั้นการซื้อปุ๋ยแบบเม็ดมาผสมเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 70% โดยผู้จำหน่ายปุ๋ยจะมีขายเป็นชุดให้พร้อมสำหรับการผสมเป็นปุ๋ยน้ำได้เอง ปุ๋ยน้ำ A และ B สำหรับผักไฮโดรโปนิกส์มี 2 สูตร คือสูตรสำหรับผักสลัด และผักไทย-จีน

สูตรผักสลัด
ปุ๋ย A ต่อ 10 ลิตร
1. แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)                                       1,150 กรัม
2. ลิเบรล เหล็ก-ดีพี (Fe-DTPA 7%)                                    20 กรัม
3. ลิเบรล เหล็ก-โล (Fe-EDTA 13.2%)                                40 กรัม    
ปุ๋ย B ต่อ 10 ลิตร
1. โปแตสเซียมไทเตรท (13-0-46)                                    600 กรัม
2. แมกนีเซียมซัลเฟต                                                       500 กรัม
3. โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)                            265 กรัม
4. นิค-สเปรย์                                                                     50 กรัม
5. ลิเบรล แมงกานีส (Mn-EDTA 13%)                                 10 กรัม
       
สูตรผักไทย-จีน  
ปุ๋ย A ต่อ 10 ลิตร
1. แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)                                       1,150 กรัม
2. ลิเบรล เหล็ก-ดีพี (Fe-DTPA 7%)                                    20 กรัม
3. ลิเบรล เหล็ก-โล (Fe-EDTA 13.2%)                                40 กรัม    
ปุ๋ย B ต่อ 10 ลิตร
1. โปแตสเซียมไทเตรท (13-0-46)                                    700 กรัม
2. แมกนีเซียมซัลเฟต                                                       500 กรัม
3. โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)                             150 กรัม
4. โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0)                             100 กรัม
4. นิค-สเปรย์                                                                    50 กรัม
5. ลิเบรล แมงกานีส (Mn-EDTA 13%)                                 10 กรัม

หมายเหตุ อัตราการใช้ปุ๋ย A,B ต่อน้ำ คือ 1 : 100 เช่น ปุ๋ย A และ B อย่างละ 1 ซีซี ผสมกับน้ำ 100 ซีซี
               ผักสลัด        ค่า E.C 1.0-1.8, ค่า pH 5.2-6.5
               ผักไทย-จีน  ค่า E.C 2.4-3.6, ค่า pH 5.2-6.5