ปลูกผักคื่นฉ่าย หรือผักคื่นช่าย

ผักคื่นฉ่ายหรือผักคื่นช่าย บางคนก็เรียกว่าผักขึ้นฉ่าย ที่ปลูกในดินบนโต๊ะปลูกยกขึ้นจากพื้นดินสูง 80 เซนติเมตร ใส่ดินและปุ๋ยคอกบนโต๊ะปลูกให้สูงประมาณ 20 เซนติเมตร มุงหลังคาด้วยพลาสติกใส สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ดูแลง่ายเนื่องจากไม่มีหญ้าและวัชพืชรบกวน หมดปัญหาเรื่องโรคผักเน่าเสียช่วงหน้าฝน การหว่านเมล็ดคื่นฉ่ายนั้นสามารถทำได้สองวิธีคือ หว่านลงในโต๊ะปลูกเลย หรือหว่านเมล็ดลงในกระเบาะเพาะเมื่อต้นกล้าโตได้พอประมาณแล้วจึงย้ายมาปลูกบนโต๊ะปลูก การงอกของเมล็ดคื่นฉ่ายใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ รวมระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงสามารถเก็บกินได้อย่างน้อย 2 เดือน การเก็บนั้นควรเด็ดเป็นก้านใบมาเพราะจะทำให้แตกก้านใบใหม่ออกมาเรื่อย ๆ ทำให้ต้นคื่นฉ่ายอยู่ได้นานหลายเดือน