การปลูกแก้วมังกร

การปลูกแก้วมังกรครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ปลูกชอบกินแก้วมังกรอยู่แล้ว เมื่อได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรยุ่งยากจึงได้ลงมือปลูก เริ่มจากการหากิ่งก้านมาปักชำใช้เวลาประมาณ 3 เดือนก็จะเริ่มแตกหน่อใหม่แล้วค่อยนำไปปลูก โดยใช้เสาไม้เก่าที่เหลือใช้เมื่อฝังลงดินแล้วให้ได้ความสูงประมาณ 170 ซม ปลูกหลุมละ 3 ต้น เท่านี้ก็สำเร็จแล้วสำหรับการปลูกแก้วมังกรแบบง่าย การทดลองปลูกครั้งนี้ทั้งหมด 4 แถว ๆ ละ 10 หลุมปลูก ใช้ต้นกล้า 120 ต้น เป็นแก้วมังกรพันธุ์สีขาวทั้งหมด
ต้นกล้าแก้วมังกรพันธุ์สีขาว
พึ่งจะได้กิ่งก้านแก้วมังกรพันธุ์สีม่วงมาเพาะชำได้ประมาณ 20 กว่าต้น แต่กิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเป็นโรคเน่าและก็กิ่งก้านเล็กด้วย แต่เนื่องจากกิ่งพันธุ์สีม่วงหาไม่ค่อยได้ก็เลยเพาะชำแบบเน่า ๆ นี่แหล่ะ ไม่นานก็รู้ว่าจะเหลือกี่ต้น
ต้นกล้าแก้วมังกรพันธุ์สีม่วง